Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

"Σωματείο Βάσης Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων Άρτας"


Η συνέλευση είχε σαν αποτέλεσμα την ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία "Σωματείο Βάσης Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων Άρτας" και την υπερψήφιση του Καταστατικού του.
   Το Σωματείο ουσιαστικά εφαρμόζει κανόνες Άμεσης Δημοκρατίας, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 11:... "Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία και ειδοποιούνται για τη συνεδρίαση του Δ.Σ., με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ειδοποιούνται για τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης. Κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. που πληροί τους όρους που προβλέπονται για την επίτευξη απαρτίας στη Γενική Συνέλευση, ανακηρύσσεται σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου".