Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ . (αφορά και την Άρτα με την πώληση των φραγμάτων και των δικτύων μεταφοράς)

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν πέντε σωματεία εργαζομένων της ΔΕΗ ζητώντας την ακύρωση του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίησή της μέσω της απευθείας πώλησης σε ιδιώτες του 66% των υποδομών και των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εργαζόμενοι σημειώνουν στην προσφυγή τους ότι η πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ είναι παράνομη, καθώς, όπως αναφέρουν, δεν έχει προηγηθεί η απαιτούμενη από την νομοθεσία αναλογιστική μελέτη με την οποία να αποτυπώνεται το μέγεθος της ασφαλιστικής περιουσίας των ασφαλισμένων στην ΔΕΗ (εργαζομένων και συνταξιούχων), που είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της Ανώνυμης Εταιρείας (ΔΕΗ) και των θυγατρικών της.

Ουσιαστικά, μαζί με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, πωλούνται και τα περιουσιακά δικαιώματα των εργαζομένων και συνταξιούχων που είναι ενταγμένα στον ασφαλιστικό τους φορέα, σημειώνουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ.

Τα σωματεία που προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι τα εξής:
  • Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ομίλου ΔΕΗ – Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ – Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας,
  • Σύλλογος εργαζομένων Σταθμών Παραγωγής ΔΕΗ Χανίων
  • Σύλλογος Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
  • Σωματείο Ορυχείων- Σταθμών (ΣΟΣ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου