Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Δεν άφησαν το δάνειο του Mega να «κοκκινίσει» . 98 εκατομμυρίων ευρώ!!!!!!


«Άφεση αμαρτιών» για δεύτερη φορά από τις τράπεζες στο Mega, που καλούνταν να εξοφλήσει ομολογιακό δάνειο ύψους 98 εκατ. ευρώ. Οι τράπεζες συμφώνησαν να αποπληρωθεί το δάνειο το… 2021 αντί να θεωρηθεί «κόκκινο» και να υπαχθεί, όπως προβλέπεται, στις διαδικασίες που ισχύουν για όλα τα δάνεια. Η απόφαση αυτή επιτρέπει στο Mega να λάβει μέρος στη διαδικασία χορήγησης των τηλεοπτικών αδειών, καθώς θα εξασφαλίσει τραπεζική ενημερότητα, υπό την προϋπόθεση πως θα πληρώσει τις δόσεις που προβλέπονται μέχρι το τέλος της χρονιάς…
Η συμφωνία του Mega με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες υπεγράφη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 και προβλέπει την αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου έως το 2021. Το δάνειο έληγε στις 31/12/2015 και προβλεπόταν η πλήρης εξόφλησή του. Οι τράπεζες, ως όρο για την παράταση, ζητούν να υπάρξει πλήρης κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15.100.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, χωρίς όμως να υπάρχει εξαρχής καταληκτική ημερομηνία. Κι αυτό γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέφυγε να την ορίσει, αν και η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ελήφθη πριν από έξι μήνες, τον περασμένο Μάιο. Αυτή η ελαστικότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει στις τράπεζες να προχωρούν σε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής των δόσεων του δανείου ή και σε παράτασή του, εφόσον εκκρεμεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Μέχρι σήμερα το Mega έχει πληρώσει 8.820.000 ευρώ στις 7/11/2013 (5.880.000 ευρώ) και στις 28/6/2014 (2.940.000 ευρώ). H αρχική σύμβαση προέβλεπε πως το ομολογιακό δάνειο θα εξοφλούνταν σε επτά δόσεις, ως εξής: 5,88 εκατ. ευρώ στις 28/12/2013, 2,94 εκατ. ευρώ στις 28/6/2014, 5,88 εκατ. ευρώ στις 28/12/2014, 5,88 εκατ. ευρώ στις 28/6/15, 8,82 εκατ. ευρώ στις 28/12/2015, 8,82 εκατ. ευρώ στις 28/6/2016 και 59,78 εκατ. ευρώ στις 28/12/2016.
Ύστερα από αίτημα της εταιρείας στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, η πλειοψηφία των τραπεζών ενέκρινε τη μετάθεση κατά τρεις μήνες των ομολογιών που έληγαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, έως τις 28/12/2015. Έως το τέλος της χρονιάς το Mega πρέπει να πληρώσει μαζί τρεις δόσεις, συνολικού ύψους 21.740.000 ευρώ, εκτός κι αν υπάρξει και νέα μετάθεση. Πάντως, τρεις μέρες μετά το αίτημα της μεταφοράς των ομολογιών εγκρίθηκε και η αποπληρωμή του δανείου το 2021, με την καταβολή ποσού 59.435.000 ευρώ. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016 η εταιρεία πρέπει να πληρώσει 29.400.000 ευρώ και τα υπόλοιπα 59.435.000 ευρώ ύστερα από… πέντε χρόνια!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου