Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

"Σωματείο Βάσης Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων Άρτας"


Η συνέλευση είχε σαν αποτέλεσμα την ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία "Σωματείο Βάσης Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων Άρτας" και την υπερψήφιση του Καταστατικού του.
   Το Σωματείο ουσιαστικά εφαρμόζει κανόνες Άμεσης Δημοκρατίας, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 11:... "Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία και ειδοποιούνται για τη συνεδρίαση του Δ.Σ., με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ειδοποιούνται για τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης. Κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. που πληροί τους όρους που προβλέπονται για την επίτευξη απαρτίας στη Γενική Συνέλευση, ανακηρύσσεται σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου".


ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 2
Το παρόν Σωματείο ιδρύεται σε μια περίοδο γενικευμένης οικονομικής, πολιτικής και πολιτισμικής κρίσης. Μεγάλα τμήματα του κόσμου της εργασίας οδηγούνται στην ανεργία, ή σε μορφές “μαύρης”, επισφαλούς και ανασφάλιστης εργασίας, που δεν καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η διάλυση συνολικά του εργατικού δικαίου, δημιουργεί ιστορικές συνθήκες εκμετάλλευσης και συνθήκες εν δυνάμει καθεστωτικού ολοκληρωτισμού. Οι αρχές και οι σκοποί αυτού του σωματείου εντοπίζονται στην κοινωνική αλληλεγγύη, στις κοινωνικές – ταξικές αντιστάσεις και στην υπεράσπιση ενός ανθρωποκεντρικού πολιτισμού. Η ισότητα, η ισονομία, η αλληλεγγύη, η Άμεση Δημοκρατία και η πίστη σε ανθρωπιστικές πολιτικές αρχές, ξέχωρα από φυλές, έθνη και θρησκείες, είναι το ακριβές περιεχόμενο του κοινωνικού προτάγματος και από τα βασικά αίτια σύστασής του παρόντος σωματείου.

ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρο 3
Σκοποί του συλλόγου είναι:

    Η συμβουλευτική δράση και η ενημέρωση των ανέργων, των ευέλικτα εργαζόμενων, των εργαζομένων χωρίς σταθερή εργασία ή κοινωνική ασφάλιση για τα νόμιμα δικαιώματα τους στην εργασία, στην ασφάλιση, κατά την απόλυση, στο επίδομα ανεργίας, και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μέσω της συλλογικής δράσης.
    Η ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, η παρακίνηση και η εγγραφή των εργαζομένων στα σωματεία τους, και η συμβολή στη δημιουργία νέων σωματείων σε εργασιακούς χώρους όπου δεν υπάρχουν.
    Η έρευνα και η προβολή των προβλημάτων των ανέργων για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
    Η οργάνωση των ανέργων, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης ανάμεσα τους και η οργανωμένη διεκδίκηση αιτημάτων που έχουν σαν σκοπό την ανύψωση του βιοτικού τους επιπέδου.
    Η άσκηση πίεσης σε κρατικούς και αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, εργοδοτικούς και άλλους τοπικούς φορείς για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την διεκδίκηση ειδικών ρυθμίσεων, απαλλαγών, δικαιωμάτων για τους ανέργους.
    Η δημιουργία δομών κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης των άνεργων, των επισφαλώς εργαζόμενων και γενικότερα όσων πλήττονται από φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
    Η καλλιέργεια σχέσεων και ο συντονισμός της δράσης του συλλόγου με άλλους κοινωνικούς φορείς, σωματεία, οργανώσεις, επιμελητήρια, επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. και γενικά με κάθε φορέα που έχει ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
    Η ανάπτυξη ενός κοινωνικού ρεύματος ανέργων και επισφαλώς εργαζόμενων που θα αγωνίζεται για αξιοπρεπή εργασία και ζωή.


Άρθρο 4
Μέσα επίτευξης των στόχων:

    Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, συσκέψεων, ανοιχτών συζητήσεων, κινητοποιήσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, προβολών και παρόμοιων εκδηλώσεων.
    Η διοργάνωση κινητοποιήσεων, ή η συμμετοχή σε κινητοποιήσεις για θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου.
    Διαβήματα και παραστάσεις σε κρατικές, αυτοδιοικητικές ή άλλες αρχές, τόσο αυτοτελώς, όσο και σε συντονισμό με σωματεία και άλλους κοινωνικούς φορείς.
    Παρεμβάσεις σε χώρους εργασίας για την ενημέρωση και την υποστήριξη των δικαιωμάτων των επισφαλώς εργαζόμενων και παρεμβάσεις σε υπηρεσίες όπου συναθροίζονται άνεργοι.
    Δημοσίευση ανακοινώσεων και κυκλοφορία εντύπου για τα δικαιώματα των ανέργων και των επισφαλώς εργαζόμενων.
    Αξιοποίηση του διαδικτύου και γενικά των νέων τεχνολογιών για τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό και διάδοση των απόψεων του συλλόγου.
    Η συνεργασία με κάθε συλλογικότητα και κίνηση πολιτών που τοποθετείται στο πλευρό των εργαζομένων και των ανέργων και ενάντια στην εκμετάλλευση, την καταπίεση, τη φτώχεια, την ανεργία.
    Κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα που δεν αντιτίθεται στα άρθρα αυτού του καταστατικού και που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Σωματείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου